براساس این خبر، نمایشگاه تاپ رزا (TOPRESA ) فرانسه از ۳۰ شهریور ماه امسال به مدت سه روز در پاریس برگزار می‌شود. این نمایشگاه یکی از مهم‌ترین رویدادهای گردشگری در فرانسه است که چند سالی است ایران نیز در آن شرکت کرده و به معرفی جاذبه‌های گردشگری می‌پردازد. بخش خصوصی نیز در این نمایشگاه برای بازاریابی و ورود گردشگران خارجی به ایران تلاش می‌کند. امسال قرار است ایران پاویون ویژه‌ای در این نمایشگاه داشته باشد. همچنین درحالی که در سال ۲۰۱۶ ایران دارای ۴۵ متر مربع فضا و در سال ۲۰۱۷ دارای ۱۲۰ متر فضا بود، امسال ۲۱۷ متر فضا خواهد داشت. ایران برای سومین دوره متوالی پس از یک وقفه طولانی در این نمایشگاه شرکت می‌کند.