او با اشاره به بازدید از خانه تئاتری که در خیابان لاله‌زار بود، گفت: «در زمانی که خیابان لاله‌زار، خیابان فرهنگی و هنری شهر تهران محسوب می‌شد، بسیاری از فعالیت‌ها در آن خیابان برقرار بود. همچنین سینماها و تئاترها‌ در محل‌های مختلف فعالیت می‌کردند.» صدراعظم‌نوری با اشاره به اینکه گراند‌ هتل روزی یکی از زیباترین هتل‌ها و محل‌های پاتوق برای بسیاری از اشخاص سیاسی و فرهنگی بود، خاطرنشان کرد: «امروزه این محل به یکی از مخروبه‌ها تبدیل شده و فعالیت‌هایی در آن رخ می‌دهد که هیچ تناسبی با کارکرد اولیه‌اش ندارد. احیا و بازسازی این هتل از برنامه‌های سازمان زیباسازی شهرداری تهران است که امیدوارم با تامین اعتبار لازم و مشارکت بخش خصوصی به نتیجه برسد.»