محمد محب‌خدایی افزود: «با توجه به اینکه روش‌های مورد استفاده در سیستم حساب‌های اقماری سراسر دنیا، روش‌های مشخصی هستند که از فرمول‌های ثابتی تبعیت می‌کنند، معاونت گردشگری در حال حاضر و حتی پیش از اجرایی شدن کامل سیستم حساب‌های اقماری گردشگری (TSA)، بهره‌گیری از روش‌های آن را بر اساس فرمول‌های سازمان‌های تخصصی بین‌المللی گردشگری همچون WTTC و UNWTO در دستورکار خود قرار داده است.» معاون گردشگری کشور خاطرنشان کرد: «با توجه به اینکه آمارهای رسمی میزان سفرهای داخلی کشور از سامانه سراسری «ستاد تسهیلات سفر» اقتباس می‌شوند و این ستاد متشکل از کلیه سازمان‌ها و نهادهای مرتبط با حوزه سفر است، در نتیجه آمار ارائه شده در این حوزه آمار مورد وثوق کلیه نهادها و سازمان‌های مربوطه است.» محب‌خدایی ادامه داد: «عموما تفاوت در آمارهای سازمان‌ها و نهادهای مختلف در امری یکسان ناشی از اختلاف در رویکرد و واحد‌های اندازه‌گیری است که محققان و کارشناسان امر قطعا پیش از بهره‌برداری از این آمارها به آن توجه می‌کنند.»