حسین تاجیک‌ درباره تامین مالی پروژه‌های شهر فرودگاهی افزود: «بخش مهمی از پروژه‌های شهر فرودگاهی، به خصوص در حوزه سرمایه‌گذاری در منطقه آزاد باید از محل منابع داخلی تامین مالی شود. ایجاد اطمینان در حوزه سرمایه‌گذاری در داخل کشور بین فعالان بازار مشکل ما را حل خواهد کرد.» وی با اشاره به تمرکز کنونی نقدینگی در کشور بر بازارهای غیر سودآور ملی مثل بازارهای ارز و سکه یا خودرو و ملک که باعث راکد ماندن سرمایه‌ها می‌شود، اظهار کرد: «ساماندهی این بازارها از طریق مبارزه با قاچاق و اعمال سیاست‌های مالیاتی صحیح باعث خواهد شد فضا برای جذب سرمایه در بازارهای مولد باز شود. شهر فرودگاهی و منطقه آزاد آن می‌تواند بازاری پیشرو برای جذب سرمایه باشد.» تاجیک ادامه داد: «حجم نقدینگی بالایی در کشور وجود دارد. باید بتوانیم آن را ساماندهی کنیم. البته بهبود تعاملات بین‌المللی نیز در شهر فرودگاهی جایگاه دارد، چراکه این مجموعه ماهیت اصلی خود را در تعاملات بین‌المللی نشان خواهد داد.

به خصوص در بحث حمل بار هوایی که به حلقه‌های تولید و ارزش افزوده متصل می‌شود.» معاون سرمایه‌گذاری و اقتصادی شرکت شهر فرودگاهی امام‌خمینی(ره) با اشاره به ضرورت تامین مالی اجرای فاز دوم شهر فرودگاهی از محل منابع خارجی تصریح کرد: «درخصوص پروژه اصلی شهر فرودگاهی که توسعه فاز ۲ فرودگاه و احداث ترمینال ایران‌شهر است، تحولات خارجی می‌تواند تاثیرگذار باشد. تایید اولیه برای صدور ضمانت بانک مرکزی برای پروژه ایران شهر گرفته شده است و برای اجرایی شدن این ضمانت‌نامه باید از شورای عالی اقتصاد مصوبه اخذ شود. این کلید کار احداث پایانه هوایی ایران شهر است.» تاجیک خاطرنشان کرد: «بر پایه همین تایید اولیه فراخوان احداث ایران‌شهر به‌صورت EPCF و با تامین مالی به‌صورت فاینانس صادر شده است. فکر می‌کنیم ایران‌شهر در این مسیر موفق خواهد بود و سرمایه‌گذاری در آن برای سرمایه‌گذار خارجی ریسکی نخواهد داشت.»