سازمان توسعه تجارت ایران در پی درخواست سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری مبنی بر معافیت صادرکنندگان محصولات صنایع‌دستی از الزام به بازگشت ارز حاصل از صادرات، محصولات صنایع‌دستی را جزو فهرست مشمول واریز ارز به سامانه نیما ندانسته است. بر این اساس الزام فروش ارز با نرخ رسمی در مورد اقلام صنایع‌دستی موضوعیت ندارد.