علی وقفچی با بیان این مطلب گفت: «این همه غفلت و نداشتن برنامه مشخص برای بهره‌برداری از موقعیت مهمی ازسوی سازمان میراث فرهنگی جای تعجب بسیار دارد و نمی‌توان از کنار این کم‌کاری به راحتی گذشت.» نماینده مردم زنجان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: «علاوه‌بر سازمان میراث فرهنگی، فدراسیون فوتبال نیز با بی‌برنامگی، نداشتن ایده، کار علمی و خلاقانه یک فرصت بزرگ جهانی را برای معرفی ابعاد مختلف فرهنگی و اقتصادی از ایران گرفت.» وقفچی همچنین یادآور شد: «هیچ تبلیغاتی از سوی متولیان گردشگری ایران در جام‌جهانی دیده نمی‌شود؛ درحالی که می‌توانستند به کمک دیگر دستگاه‌ها، برنامه‌های فرهنگی و هنری زیادی در حاشیه مسابقات اجرا کنند.» رئیس فراکسیون فرش و صنایع دستی در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه فرصت‌سوزی اقدام همیشگی سازمان میراث فرهنگی و نداشتن ایده‌پرداز مشکل همیشگی مدیرانی است که خالی از ایده هستند، اضافه کرد: «متاسفانه از ظرفیت سفارتخانه‌ها و تبلیغات دور زمین نیز برای معرفی آثار تاریخی و فضاهای گردشگری ایران نیز استفاده نشد.»