لطفا بمانید!

همچنین در این مراسم رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی یکی از مهم‌ترین ضعف‌های سازمان میراث‌فرهنگی را تغییرات مدیریت پی‌درپی در این سازمان دانست و با تاکید بر اینکه بخش میراث‌فرهنگی سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری نیازمند ثبات مدیریتی و سواد است اظهار کرد: «همیشه زمان زیادی نیاز است تا هر انسانی که به این سازمان وارد می‌شود، میراث‌فرهنگی را بشناسد و با مرمت و استانداردهای موزه‌ها آشنا شود.» احمد مازنی ادامه داد: «از طرف دیگر ممکن است مدیران وارد شده به سازمان میراث فرهنگی از ابتدا متخصص نباشند اما تا زمانی‌که آنها به استانداردهای لازم برسند، زمان زیادی نیاز است. بنابراین در این سازمان باید فرصت کافی برای درک روسای سازمانی از این دستگاه باشد.» وی با تاکید بر اینکه مهم‌ترین دلیل تجمیع سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری این است که آثار موجود در کشور که تاریخ مصور ایران است به دنیا معرفی شود، تصریح کرد: «یکی از دلایلی که باعث شده نتوانیم این تاریخ مصور را در طول سال‌های مختلف به جهان بشناسانیم، تغییرات پی‌درپی مدیریتی در این سازمان است؛ به‌‌گونه‌ای‌که طی دو سال گذشته شاهد تغییر سه مدیر در این سازمان بوده‌ایم. درخواست من از آقای مونسان این است که اگر حتی مسوولیت دیگری نیز به ایشان پیشنهاد شد، از این سازمان نروند.»