علی‌محمد سعادتی، مدیر بافت و بناهای تاریخی شهر تهران احیای خانه مهین‌الملک با کاربریِ‌ کافه‌‌کتاب را اقدامی از سوی بخش خصوصی دانست و گفت: «اخیرا عنوان شده خانه مهین‌الملک با توافق شهرداری و اداره‌ اوقاف، شناسایی و تبدیل به کافه کتاب می‌شود. اما در این میان یک سوءتفاهم رخ داده است. تمام کارهای مربوط به این خانه از سوی شخص حقیقی انجام شده و شهرداری و اوقاف هیچ‌گونه حمایت مالی از این شخص انجام نداده‌. چنین برداشتی صورت گرفته که ما در شهرداری این کار را انجام داده‌ایم و هزینه‌ها نیز برعهده‌ ما بوده‌است که کاملا اشتباه‌ است. شهرداری به‌طور کل با اداره‌ اوقاف بر سر خانه‌های تاریخی توافق کرده تا ساختمان‌های تاریخی‌ای که در حال حاضر متروکه هستند و بهره‌برداری مناسبی از آنها نمی‌شود، با حمایت اداره اوقاف بهره‌برداری درخور و شایسته‌ای از آنها صورت بگیرد.»

مدیر بافت و بناهای تاریخی شهر تهران درباره‌ خانه مهین‌الملک گفت: «بنای مهین‌الملک توسط یک شخص حقیقی بازسازی شده و برای کافه کتاب آماده‌ شده و تا به امروز هم هیچ دریافتی‌ای از شهرداری نداشته. توافق‌ها در همین حد بوده که ما در جریان بودیم و از بهره‌بردار حمایت کردیم.» در همین زمینه، بهزاد یعقوبی، بهره‌بردار موقوفه مهین‌الملک مزینانی گفت: «این ملک اوقافی است و از سوی ما اجاره شده‌است. بنا تقریبا آماده است و هفته‌ بعد از عید فطر با عنوان «کافه کتاب دارالخلافه» افتتاح خواهد شد.»  براساس این خبر، این خانه در منطقه ۱۱، خیابان شیخ هادی واقع شده است.