رئیس کارگروه تخصصی گردشگری و صنایع‌دستی اتاق فکر توسعه و تعالی مازندران با یادآوری اینکه گردشگری دریایی در ساحل و دریا قابل انجام است، تصریح کرد: «هنوز هیچ اقدامی در این خصوص حتی در دریا هم انجام نشده است.» وی خاطرنشان کرد: «کشورهای اطراف دریای خزر با برخورداری از تنوع جاذبه‌های دریایی، میراث، جاذبه‌های طبیعی، گردشگری سلامت، چشمه‌های آب گرم و حمل‌ونقل دریایی وضعیت بسیار مطلوبی دارند اما از این امکانات در مازندران و حتی در ایران به‌خوبی استفاده نشده است.»

رمضان‌زاده ادامه داد: «عدم ارائه برنامه مصوب و موفق نشدن مازندران در نوشتن طرح جامع گردشگری موجب شد تا یک سردرگمی برای اولویت‌بندی توجه به جاذبه‌های گردشگری در این استان به‌وجود آید.» رئیس کارگروه تخصصی گردشگری و صنایع‌دستی اتاق فکر توسعه و تعالی مازندران با جدی دانستن آلودگی دریاها، یادآور شد: «در بحث سواحل، آلودگی‌ها به دو بخش آلودگی فاضلاب‌های خانگی و صنعتی و همچنین انباشت زباله تقسیم می‌شود که این موارد می‌تواند در آلوده شدن دریاها، وفادار ماندن گردشگران و بازگشت آنها تاثیر مستقیمی داشته باشد.» وی تاکید کرد: «آلودگی آب‌ها می‌تواند در سلامت موجودات دریایی و انباشت زباله و آلودگی بصری در زمینه گردشگری تاثیرگذار باشد.» این عضو هیات علمی دانشگاه مازندران با اشاره به اینکه برخی از آلودگی‌ها توسط گردشگران در سواحل به‌وجود می‌آید، خواستار آن شد که با مدیریت صحیح از آلودگی محیط‌زیستی که توسط گردشگران در دریاها به‌وجود می‌آید، جلوگیری شود.