علی‌اصغر مونسان در این باره به «ایرنا» گفت: «در مقوله میراث فرهنگی که به‌طور عمده امور آن به مسائل درون کشور مرتبط است، خروج آمریکا از برجام هیچ تاثیری نخواهد گذاشت. ضمن اینکه خوشبختانه بحث تحریم‌ها از گذشته تاکنون به موضوعات فرهنگی خیلی دخیل نبوده است و در زمان اجرای تحریم‌های سابق هم ما در بخش میراث فرهنگی مشکل چندانی از این بابت نداشتیم؛ اگر چه شاید این مساله مزاحمت‌هایی در ثبت‌های جهانی ما ایجاد کند.» وی درباره اثر بازگشت تحریم‌ها بر صنایع‌دستی نیز تصریح کرد: «در این حوزه، مجموعه روند تولید ما به مزیت‌های درونی برمی‌گردد و از معرض آسیب تحریم‌ها مصون خواهد بود. تنها در بخش صادرات می‌توان دغدغه‌هایی داشت که البته تجربه تحریم‌های گذشته نشان می‌دهد در این بخش هم ایمن بودیم.» به گفته این مقام مسوول، رقم حاصل از فروش و صادرات ما در صنایع‌دستی رقمی نیست که آنها روی این قضیه وقت بگذارند.

مونسان درباره بخش گردشگری نیز خاطرنشان کرد: «ما در گردشگری داخلی شاهد ۴۶ میلیون سفر سالانه هستیم و طبق برنامه چشم‌انداز باید به ۸۰ میلیون سفر سالانه برسیم؛ به عبارتی ما بر اساس چشم‌انداز ۱۴۰۴ باید به آمار ۲۰ میلیون نفر گردشگر ورودی خارجی یا ۸۰ میلیون گردشگر داخلی دست پیدا کنیم که این بحث گردشگری داخلی، خود یک ظرفیت بزرگ است و چشم ما فقط به بیرون نیست.»‌ رئیس سازمان میراث فرهنگی ادامه داد: «این عدد، بازارهای داخلی ما را رونق می‌دهد و به توسعه گردشگری کشور می‌انجامد که بازگشت تحریم‌های برجامی تاثیر چندانی روی این بخش ندارد؛ هرچند ممکن است به‌دلیل سخت شدن احتمالی شرایط اقتصادی مردم، علی‌القاعده روی سفرهای داخلی هم آثار اندکی داشته باشد که خیلی نگران‌کننده نیست.»

وی درمورد ایرانگردان خارجی نیز توضیح داد: «اگر تحریم‌ها، فقط آمریکایی و با ابقای اروپایی‌ها در برجام همراه باشد نگرانی خاصی نداریم و تنها، اتفاقات حاشیه‌ای آن ممکن است تاثیرهایی بگذارد. برای نمونه موضوع نوسان ارز، گردشگری را متاثر کرده و می‌کند که البته در دولت تدابیر خاصی برای این مساله اندیشیده شده و به مرور کمیته ارزی دولت معایب احتمالی این تدابیر را هم برطرف خواهد کرد.» معاون رئیس جمهوری درباره تاثیر نتایج انتخابات پارلمانی اخیر عراق و تغییر سیاست‌های احتمالی در این کشور بر گردشگری زیارتی ایران نیز گفت: «باید ببینیم دولت جدید عراق چه سیاستی در پیش خواهد گرفت. ما هم متقابلا گردشگران ایرانی خروجی به اماکن زیارتی عراق کم نداریم. بنابراین فکر نمی‌کنم به این سرعت مخاطراتی از این جهت متوجه گردشگری زیارتی ما باشد.»