به گزارش «ایرنا»، علی‌اصغر مونسان در مراسم تجلیل از یگان حفاظت میراث‌فرهنگی گفت: «رقم مادی مربوط به سرقت میراث‌فرهنگی در قبال تاراج هویت ایرانیان در جهان، غیر قابل مقایسه و جبران است.» او ادامه داد: «سرقت از آثار تاریخی، سرقت از هویت فرهنگی و تاریخی یک کشور و داشته‌های یک ملت است. افزایش نیروی انسانی و ارتقای تجهیزات قدرتی برای مقابله با سرقت میراث‌فرهنگی به تنهایی کافی نیست و باید با فرهنگ‌سازی، مشارکت مردم را در این بخش افزایش دهیم.» به گفته معاون رئیس‌جمهوری در تبصره ۱۸ بودجه سال ۹۷، سازمان میراث‌فرهنگی به‌عنوان یک سازمان تاثیرگذار در اقتصاد کشور و یکی از متولیان اشتغال‌زایی و درآمد شناخته شده‌است و در این باره چشم‌انداز خوبی به‌وجود آمده: «در سال ۹۷ از بودجه خوبی برخورداریم و تلاش خواهیم کرد تا افزایش بخش رفاهی و ترمیم حقوق کارکنان و پرسنل خارجی یگان حفاظت را مدنظر قرار دهیم.» رئیس سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری با تمجید از الکترونیکی کردن بلیت‌ها در برخی موزه‌های کشور، تعمیم این اقدام در سایر اماکن تاریخی درجه یک را خواستار شد و نظم دهی به بازدیدها و وجوه قرارگیری بصری آن در معرض گردشگران خارجی را از محاسن این کار دانست.