به گزارش «ایسنا»، رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای شهر یزد در مورد نتایج جلسه برگزار شده در شورای شهر یزد برای این خانه تاریخی اظهار کرد: «خانه فرخی‌یزدی توسط مالک، به سازمان میراث‌فرهنگی واگذار شده است. میراث فرهنگی نیز تعمیراتی روی آن انجام داده اما در حال‌حاضر کار در این خانه‌ تاریخی متوقف شده است. در شورای شهر از شهرداری درخواست کردیم خانه «فرخی‌یزدی» را تملک و فضای آن را به موزه و فرهنگسرای فرخی‌یزدی تبدیل کند. در کمیسیون فرهنگی شورای شهر نیز با اتفاق آرا مصوب شده تا شهرداری برای تملک این خانه و ادامه روند کار با هدف تجهیز کامل موزه اقدام کند.» ونوس عامری افزود: «اکنون در حال مذاکره با میراث فرهنگی هستیم تا خانه به شهرداری واگذار شود و بتوان این فضا را به موزه و فرهنگسرایی در خور نام فرخی‌یزدی در بافت تاریخی یزد تبدیل کرد.» وی در مورد علت انتقال تملک کامل خانه از میراث فرهنگی به شهرداری براساس نظر شورای شهر یزد، تصریح کرد: «باید علاوه بر فرآیندی که میراث‌فرهنگی برای خانه فرخی‌یزدی انجام داده، اقدامات زیرساختی دیگری نیز در این زمینه انجام شود. اگر شهرداری بخواهد این مکان را به فرهنگسرا تبدیل کند، باید در اختیار این نهاد نیز باشد تا اقدامات و نگهداری از آن بهتر انجام شود.»