علی‌محمد چوپانی، در نشست مشترک هیات نمایندگان اتاق‌های مازندران و گلستان، با اشاره به اینکه با نگاه گذشته نمی‌توان برای آینده برنامه‌ریزی کرد، افزود: «ما در پی آن هستیم که جزیره آشوراده به عنوان وجه اشتراک گلستان و مازندران را به ونیز ایران تبدیل کنیم.» وی خاطرنشان کرد: «اکثر کارشناسانی که با طرح آشوراده مخالفت می‌کنند اطلاعات درستی ندارند و ما در پی آن هستیم که هم محیط‌زیست و گونه‌ها و هم اقتصاد حفظ شود.» چوپانی یادآور شد: «سطح تراز آبی گمیشان با دریای خزر حدود یک‌متر است و این منطقه می‌تواند به ونیز ایران مبدل شود.»