رئیس کمیسیون گردشگری اتاق ایران پیشنهاد داد که می‌شود برای تامین ارز گردشگران ورودی از بانک مستقر در فرودگاه بهره برد و گفت: «انتظاری که ما از دولت داریم این است همان‌طور که چند بانک را برای تبدیل ارز مسافران گردشگری معرفی کرده‌اند، این بانک‌ها را در ورودی فرودگاه‌ها نیز مستقر کنند تا این مشکل به‌سادگی حل شود.» او همچنین در ادامه صحبت‌هایش به موضوع گردشگران، تاجران و بازرگانان ایرانی که به خارج از کشور به‌ویژه به‌کشورهای اروپایی سفر می‌کنند، اشاره‌کرد که نیاز آنها بیش از هزار یورو است و تصریح کرد: «آیا یک تاجر، بازرگان و گردشگری که برای انجام فعالیت‌های کاری‌اش به اسپانیا، ایتالیا، آلمان، فرانسه و... سفر کرده و نیاز دارد یک هفته و حتی بیشتر ساکن آن کشور باشد می‌تواند با هزار یورو برنامه‌ریزی کند؟ بنابراین لازم است تصمیم‌گیران در این زمینه تجدید نظرکنند و بدانند که هزار یورو پاسخگوی بازرگانان و گردشگران ما در خارج از کشور نیست.» به گزارش «دنیای اقتصاد»، از زمان آغاز سیاست جدید ارزی، چالش‌هایی در صنعت گردشگری ایران به‌وجود آمده است. از یک طرف گردشگران ورودی نمی‌دانند که ارز خود را چطور به‌ریال ایران تبدیل کنند. از سوی دیگر گردشگران و مسافران خروجی بیشتر از هزار یورو ارز نمی‌توانند از بانک‌ها دریافت کنند. همچنین چنین شرایطی موجب شده کسب‌وکارهای فعال در تورهای خروجی ارز کافی برای خرید تورهای خود نداشته باشند.