کیا پارسا در این باره به خبرگزاری مهر گفت: «هر بار بحثی درباره مالکیت این کاخ می‌شنویم که نشان می‌دهد این موضوع برای مردم حساسیت دارد. ارزشی که مردم برای میراث فرهنگی کشور قائل هستند بسیار ارزشمند است.» وی با تاکید بر اینکه خبر سپردن مالکیت کاخ به بنیاد مستضعفان صحت ندارد و این کاخ در اختیار سازمان میراث فرهنگی است، خاطرنشان کرد: «تنها اختلاف بین سازمان میراث فرهنگی و بنیاد مستضعفان که از چند سال پیش وجود دارد، دو بحث را مطرح می‌کند: یکی اینکه کاخ سعدآباد دولتی است و باید به بنیاد تعلق بگیرد یا اینکه جزو بیت‌المال است و باید در اختیار میراث فرهنگی باشد.» به گفته مدیر مجموعه سعدآباد، رئیس سازمان میراث فرهنگی در حال مذاکره پیرامون این بحث‌ها با رئیس بنیاد مستضعفان است و این موضوع ختم به توافقات اولیه برای انجام این مذاکرات شده است.

پارسا با تاکید بر اینکه هر دو نهاد در مرحله قانونی برای تعیین تکلیف هستند تا این موضوع ختم به خیر شود، گفت: «هیچ واگذاری یا مناقصه‌ای برای واگذاری کاخ سعدآباد انجام نشده است.» براساس این خبر، فروردین سال گذشته، شکایت بنیاد مستضعفان برای گرفتن کاخ سعدآباد و نیاوران به صدور رای بدوی به نفع این بنیاد منتهی شد. این درحالی است که مسوولان سازمان میراث فرهنگی مستند به قانون میراث فرهنگی، فرمان امام (ره) و بحث‌های فنی مالکیت بنیاد مستضعفان بر این دو کاخ را رد می‌کنند و آن را متعلق به میراث فرهنگی می‌دانند.

در همین حال، معاون حقوقی بنیاد مستضعفان اعلام کرده بود: «بنیاد مستضعفان قصد تجمیع املاک خود را داشت و از سازمان میراث فرهنگی به‌دلیل اینکه از واگذاری این دو کاخ استنکاف می‌کرد، شکایت کرد و دادخواستی را به دادگاه ارائه داد. دادگاه هم در این زمینه رای را به نفع بنیاد مستضعفان صادر کرد. مدیریت دو کاخ بر عهده سازمان میراث فرهنگی است، اما باید مشخص شود که این دو کاخ و زمین‌ها و بناهای اطرافش در مالکیت بنیاد مستضفعان است نه سازمان میراث فرهنگی!»