وی با تاکید بر اینکه ١٧٠٠ زیرساخت گردشگری ایجاد شده، افزود: «امیدواریم ١٢٥٠پروژه را تا پایان دولت دوازدهم به نتیجه برسانیم.» معاون رئیس جمهوری با بیان اینکه دنبال ایجاد محدودیت برای سفرهای خارجی مردم نیستیم، ابراز کرد: «مشکلات ناشی از کمبود ارز برای مسافران در جلساتی با هیات دولت و بانک مرکزی بررسی خواهد شد.» به گزارش «ایرنا»، مونسان درباره تاثیر نوسانات ارز در گردشگری اظهار کرد: «دولت یک الگو برای کنترل وضعیت بازار ارز تعیین کرده اما چون این الگو در ابتدای راه است، ممکن است نواقصی داشته باشد.»

وی افزود: «در جلسه با مسوولان بانک مرکزی باید مشخص شود گردشگر خارجی کجا ارز مورد نظرش را تبدیل کند؛ زیرا به نظر می‌رسد تعامل با بانک‌های منتخب برای گردشگران خارجی سخت باشد.» این مقام مسوول ابراز نگرانی کرد که اگر تدبیر خوبی در نظر گرفته نشود، پای دلالان مجددا به این قضیه باز شود. مونسان افزود: «از طرف مقابل باید مشخص شود که گردشگر ایرانی که می‌خواهد به خارج سفر کند، اگر بیش از آنچه دولت تمهید کرده نیاز به ارز وجود دارد باید چگونه ارز را تهیه کند.» رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در نهایت تاکید کرد: «من اعتقاد ندارم برای تقویت و رونق گردشگری داخلی، خروجی گردشگر را کم کنیم؛ راه حل ما برای رونق گردشگری داخل نباید ایجاد موانع برای سفر به خارج باشد.»