به گفته یکی از مسوولان این شرکت هواپیمایی در روزهای گذشته آخرین پروازهای این شرکت هواپیمایی بدون مسافر ازفرودگاه امام به مقصد شهرهای مذکور انجام شده تا مسافران باقیمانده را به ایران بازگرداند؛ اما پس از آن فعلا هیچ برنامه پروازی از سوی شرکت‌های ایرانی به مقصد این شهرها انجام نخواهد شد. هنوز مقامات ترکیه‌ای هیچ توضیح مشخصی درباره علت این تصمیم اتخاذ شده ارائه نکرده‌اند. همچنین سازمان هواپیمایی کشوری ایران نیز هنوز توضیح خاصی درباره چرایی توقف این پروازها ارائه نکرده است. به‌همین دلیل لازم است آژانس‌های هواپیمایی، فروش بلیت به این مقاصد را متوقف کنند؛ اما برخی از آژانس‌ها با وجود توقف این برنامه‌های پروازی، فروش بلیت به مسافران را ادامه می‌دهند که این موضوع امکان متضرر کردن آنها را به وجود می‌آورد. طبق تعهدات بین‌المللی موجود در صنعت حمل و نقل هوایی، کشورهایی که با یکدیگر مشارکت پروازی دارند باید میان ایرلاین‌های دو طرف مساوات را برقرار کنند. از این رو در صورت توقف پروازهای ایرلاین‌های ایرانی به این سه شهر احتمالا ایران باید برای ایرلاین ترکیه‌ای نیز شرایطی مشابه به وجود بیاورد.