محمدحسن طالبیان در جریان سفر به استان گیلان به «ایرنا» گفت: «ساختمان تاریخی شهرداری رشت نیاز به مقاوم‌سازی و مرمت اساسی دارد و ساختمان هتل ایران نیز در جنب میدان شهرداری، باید مرمت شود. این دو ساختمان به همراه ساختمان تاریخی پست، پس از مرمت، تعمیر و مقاوم‌سازی به موزه تبدیل خواهند شد.» وی خاطرنشان کرد: «براساس تفاهم‌نامه‌ای که با استانداری گیلان امضا شده، ساختمان شهرداری رشت به موزه منطقه‌ای استان گیلان، ساختمان شورای شهر در میدان صیقلان به موزه مشروطیت و ساختمان قدیمی پست هم به موزه پست تبدیل می‌شوند و هتل ایران هم به فعالیت قبلی خود و مقصد گردشگری بازمی‌گردد.» به گفته طالبیان، براساس این توافق ساختمان شهرداری رشت در اختیار سازمان میراث فرهنگی قرار می‌گیرد و با مشارکت بخش خصوصی به موزه تبدیل خواهد شد و سازمان میراث فرهنگی به اداره پست هم کمک می‌کند که با مشارکت آن اداره، ساختمان قدیمی به موزه پست تبدیل شود. معاون میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری یادآور شد: «مفاد این تفاهم‌نامه از سال آینده شکل اجرایی می‌گیرد و طرح‌های یادشده عملیاتی خواهند شد.»