این طرح قصد دارد در این سه کشور پتانسیل‌های مناطق مختلف برای گردشگری بر پایه جوامع محلی از جمله گردشگری روستایی و کشاورزی را بررسی و در هر کشور حداقل یک منطقه را به‌عنوان منطقه ویژه گردشگری بر پایه جوامع محلی شناسایی و با همکاری با دولت‌ها، منطقه را از نظر جمع‌آوری اطلاعات و مستندات آماده کند. در این طرح پس از ظرفیت‌سازی اولیه نیروی انسانی و برگزاری کارگاه‌ها و نشست‌های آموزشی و توجیهی برای جوامع محلی و آماده‌سازی ذهنی آنها و آشناسازی آنها با مفهوم مشارکت جوامع محلی برای ایجاد کسب‌وکارهای کوچک محلی بر اساس پتانسیل‌های گردشگری منطقه، این مناطق به دولت‌های سه کشور برای ثبت و معرفی به‌عنوان منطقه ویژه گردشگری بر پایه جوامع محلی پیشنهاد داه شده است.

این مناطق، می‌تواند مانند پارک‌های ملی یا ژئوپارک‌ها به مثابه مناطق پایلوت برای حفظ فرهنگ بومی، محیط‌زیست، میراث ناملموس، صنایع‌دستی و به‌طور کلی وجوهات فرهنگی و بومی منطقه خود باشند. همچنین این طرح می‌تواند مقدمه و مبنایی برای بازاریابی مشترک بین سه کشور در حوزه گردشگری بر پایه جوامع محلی باشد و از این طریق دوستی‌ها و تبادلات فرهنگی را در کنار رونق اقتصادی مناطق یاد شده در حوزه کشورهای مسلمان از طریق رونق گردشگری حلال، افزایش دهد و نمونه و پایلوتی برای گردشگری حلال در جوامع محلی کشورهای یاد شده باشد. براساس این گزارش، کمیته دائمی همکاری‌های اقتصادی و تجاری سازمان همکاری اسلامی (COMCEC) اصلی‌ترین موسسه همکاری اقتصادی و تجاری جهانی اسلام است.

کومسک به‌عنوان یک انجمن مرکزی برای حل مسائل و مشکلات توسعه مشترک امت اسلامی (OIC) ارائه طریق می‌کند. کومسک دارای ۵۷ کشور عضو و ۵ کشور ناظر است که در چهار قاره جهان قرار دارند. نهادهای دولتی کشورهای عضو کومسک که عضو کارگروه‌های کومسک هستند، با هم‌افزایی و مشارکت بخش خصوصی فعال در زمینه همکاری‌های اقتصادی و تجاری می‌توانند پیشنهادهای پروژه در یکی از ۶ مناطق همکاری مختلف شامل کشاورزی، مالی، کاهش فقر، حمل و نقل و ارتباطات، گردشگری و تجارت طراحی کنند و پیشنهاد دهند. علاوه‌بر صاحب پروژه، باید ۲ کشور عضو کومسک نیز در این پروژه شریک باشند که می‌توانند با بهره‌مند شدن از کمک‌های فنی، منابع انسانی و... به پروژه یاری برسانند.