بر همین اساس، بیشتر بازدیدکنندگان این کشور از اتباع روسیه بوده‌اند که شمار آنان ۵۹ هزار و ۹۹۰ نفر اعلام شده است. پس از توریست‌های روسیه نیز به ترتیب گردشگران گرجستان با ۴۵ هزار و ۶۷۹ نفر، ترکیه با ۲۴ هزار و ۲۷۶ نفر، ایران با ۱۳ هزار و ۴۳۷ نفر و امارات متحده عربی با ۸ هزار و ۲۶۵ نفر قرار داشته‌اند. این آمار حاکی از آن است که ۸۲ درصد از گردشگران خارجی که در ماه ژانویه از جمهوری آذربایجان بازدید کردند، از ۵ کشور فوق بوده‌اند.

 تعداد بازدیدکنندگان کویتی از این کشور نیز افزایش ۵۴۰ درصدی، گردشگران پاکستانی افزایش ۳۱۶ درصدی، هندی‌ها افزایش ۲۳۴ درصدی و قطری‌ها افزایش ۱۶۷ درصدی در ژانویه سال ۲۰۱۸ نسبت به ماه مشابه سال گذشته میلادی داشته‌اند. همچنین براساس این گزارش، در میان گردشگران خارجی بازدیدکننده از جمهوری آذربایجان، ۱۳۰ هزار و ۱۱۸ نفر معادل ۹/ ۶۹ درصد مرد بوده و ۵۵ هزار و ۷۹۵ نفر از آنان معادل ۱/ ۳۰ درصد زن بوده‌اند.بنابر گزارش آذرنیوز، دولت جمهوری آذربایجان در حال توسعه گردشگری به‌عنوان یکی از اولویت‌هایش است و برخی از تسهیلات برای ورود گردشگران در مناطق مختلف آن ساخته شده‌اند. علاوه‌بر این، ذخایر فرهنگی و تاریخی این کشور نیز مورد توجه بیشتری قرار گرفته‌اند. با توجه به این موارد، این کشور عملکرد گردشگری خود را در گزارش رقابت‌پذیری سفر و گردشگری سال ۲۰۱۷ که از سوی مجمع جهانی اقتصاد منتشر می‌شود، بهبود بخشیده است. جمهوری آذربایجان در رده ۷۱ رتبه‌بندی رقابت‌پذیری سفر و توریسم سال ۲۰۱۷ قرار گرفته که نسبت به رده‌بندی جهانی پیشین این مجمع در سال ۲۰۱۳، ۱۳ رتبه ارتقا پیدا کرده است.