بیژن حیدری تصریح کرد: «به دلیل گستره و وسعت کار سایت‌هایی که در حوزه کاری ما قرار دارد، نتوانستیم اقدامات پیشگیرانه را آن‌طور که مد نظرمان بود، انجام دهیم.»  مجموعه جهانی سازه‌های آبی تاریخی شوشتر در مرکز شهر شوشتر استان خوزستان مجموعه‌ای به هم پیوسته از پل‌ها، بندها، آسیاب‌ها، آبشارها، کانال‌ها و تونل‌های عظیم هدایت آب هستند که در ارتباط با یکدیگر کار می‌کنند و در دوران هخامنشیان تا ساسانیان، برای بهره‌گیری بیشتر از آب ساخته شده‌اند. این مجموعه تاریخی بعد از ثبت در فهرست آثار ملی در سال ۱۳۷۷، پنجم تیر ۱۳۸۸ به شماره ۱۳۱۵ در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسید.