به گزارش «ایسنا»، با برگزاری جلسه‌ شورای ثبت آثار تاریخی در چهارم بهمن‌ماه اعلام شد بار دیگر خانه‌ نیما در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است. این در حالی است که با توجه به صحبت‌های سپیده سیروس‌نیا، معاون میراث‌فرهنگی استان تهران، در حال حاضر قانون «۷۹» واسطه‌ ماندن این خانه در فهرست آثار ملی شده و باید دید مکاتبه‌ میراث‌فرهنگی استان تهران با دیوان عدالت اداری مبنی بر هویت این خانه و پرونده‌ ثبت ملی آن به کجا می‌رسد. فرهاد نظری، مدیرکل دفتر ثبت آثار تاریخی نیز در این زمینه گفت: «پرونده‌ «خانه نیما یوشیج» طی روزهای گذشته بار دیگر تهیه و با برگزاری جلسه روز چهارشنبه کمیته ثبت آثار تاریخی، این بنا واجد ارزش ثبت شناخته شد.» وی اضافه کرد: «زمانی‌که اثری در فهرست آثار ملی به ثبت می‌رسد، مراتب ثبت از سوی رئیس سازمان میراث‌فرهنگی و لزوم حفظ آن بنا به استانداری و نهادهای ذی‌ربطی که بنا در آن محدوده قرار گرفته است، ابلاغ می‌شود.»

بنابراین در این شرایط اگر دیوان عدالت اداری براساس قانون ۷۹ درخواست میراث فرهنگی را بپذیرد، خانه نیما با همان شماره ثبت قبلی درنظر گرفته می‌شود و لازم نیست دوباره شماره ثبت بگیرد، اما اگر آن درخواست پذیرفته نشود با رای کمیته ثبت سازمان میراث فرهنگی این خانه برای دومین‌بار در فهرست آثار ملی قرار می‌گیرد. براساس قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۲۵ خرداد ۱۳۹۲، براساس ماده‌ «۷۹» قانون دیوان عدالت اداری «در صورتی که رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان رای قطعی شعب دیوان را خلاف بیّن شرع یا قانون تشخیص دهند، رئیس دیوان فقط برای یک‌بار با ذکر دلیل، پرونده را برای رسیدگی ماهوی و صدور رای به شعبه هم‌عرض ارجاع می‌کند. رای صادر شده قطعی است.» در تبصره‌ این ماده نیز ذکر شده است: «چنانچه رای قطعی موضوع این ماده از شعبه بدوی صادر شده باشد، در این صورت پرونده برای صدور رای به شعبه تجدیدنظر ارجاع می‌شود.»