اما معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری منطقه آزاد اروند درباره چرایی مغفول ماندن این ظرفیت برای افزایش گردشگران این منطقه، گفته است: «اجرای قوانین مربوط به مناطق آزاد مستلزم فراهم کردن مقدماتی است که یکی از آنها محصور و مشخص کردن حریم منطقه نسبت به سرزمین اصلی است تا قابلیت کنترل داشته باشد.» سیدمرتضی نعمت‌زاده تصریح کرد که به خاطر نبود چنین شرایطی در اروند، یکسری از قوانین مربوط به مناطق آزاد نیز قابلیت اجرا نداشت؛ اما پس از مشخص شدن این حریم، رفع موانع فنی گمرکی و تعیین ضوابط جابه‌جایی کالا، عوارض و معافیت‌های مالیاتی، گامی برای تبدیل این فضا به منطقه آزاد تجاری و اقتصادی برداشته شد. وی خاطرنشان کرده است: «ورود به اروند با توجه به هم‌مرزی با عراق به دو شکل انجام می‌شود؛ گروهی که به انگیزه سفر به سرزمین اصلی با ویزا از این منطقه گذر می‌کنند و گروهی که بدون ویزا فقط به قصد سفر به اروند یا سه شهر آبادان، خرمشهر و مینوشهر وارد این حریم می‌شوند.

البته به غیر از اتباعی که بدون ویزا به این منطقه سفر می‌کنند، روزانه بین یک تا یک هزار و ۵۰۰ نفر با ویزا وارد اروند می‌شوند و از آن گذر می‌کنند.» به گفته این مقام مسوول، «اگر جمعیت مسافران بدون ویزای اروند درحال افزایش است، به خاطر تبلیغات شفاهی مسافران قبلی است. روزهای پایان هفته، تراکم ورود مسافران عراقی به اروند شدید می‌شود و گیت‌های ویزا در مرز، جوابگو نیست. خرید از اصلی‌ترین انگیزه سفر گردشگران عراقی به اروند است. در کل این شرایط به لحاظ اقتصادی اثرگذاری بسیار مثبتی در اقتصاد اروند خواهد داشت.» معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری منطقه آزاد اروند درباره توسعه و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های این منطقه با توجه به حذف محدودیت ویزا و فراخوان دعوت از اتباع خارجی برای سفر به منطقه آزاد اروند نیز گفته است: «آبادان یکی از قدیمی‌ترین فرودگاه‌های بین‌المللی ایران را دارد به خاطر اتباع گذری که با ویزا وارد این منطقه می‌شوند، یکی از پرترافیک‌ترین فرودگاه‌های کشور شناخته می‌شود. در این فرودگاه پرواز شارجه ـ ‌آبادان برقرار است و با هواپیمایی ترکیه و عمان نیز مذاکره شده تا پرواز به این فرودگاه را در برنامه خود قرار دهند و اگر مانعی نباشد، به‌زودی شاهد حضور این ایرلاین‌ها خواهیم بود.»