محب‌خدایی در خصوص اینکه خانه‌مسافرها نیز نوعی مرکز اقامتی هستند که مورد پسند عده‌ای از افراد جامعه است که توان مالی اقامت در هتل را ندارند، خاطرنشان کرد: «جلوی فعالیت خانه‌مسافرهایی را که اکنون کار می‌کنند نگرفته‌ایم، بلکه اعلام کردیم صدور مجوز تازه باید متوقف شود تا برنامه اساسی برای ساماندهی زیربنایی آنها داشته باشیم.» پیش از این و در سال‌های اخیر، بارها هتلداران به تشکیل مراکز اقامتی به نام خانه‌مسافرها اعتراض کرده بودند. آنها می‌گفتند مالکان این خانه مسافرها بدون گرفتن مجوز رسمی و بدون پرداخت هرگونه مالیات، مسافر هتل‌ها را جذب می‌کنند. از طرف دیگر وقتی هتل‌ها خالی است چرا باید خانه‌مسافرها اشغال باشند. مالکان خانه مسافرها نیز تاکنون هیچ اتحادیه یا تشکلی نداشته‌اند که در این زمینه اقدامی به عمل بیاورد.