محمد محب‌خدایی در‌این‌باره به «ایسنا» توضیح داد: «خوشبختانه به توافق‌های کارشناسی خوبی با سازمان امور مالیاتی رسیده‌ایم. باید در مباحث، رویکرد و نگاه کارشناسی حاکم شود؛ درحالی‌که گاهی تصمیم‌هایی گرفته می‌شود که مبانی و ریشه‌های کارشناسی، درست و منطقی به طرف مقابل انتقال داده نشده است. موضوع مالیات بر ارزش افزوده در صنعت گردشگری تاکنون این‌گونه بوده است.» وی با اشاره به خلأهای قانونی افزود: «ارزی که از طریق گردشگری وارد کشور می‌شود، همان ارزی است که با صادرات کالا به دست می‌آید؛ اما چون از ابتدا این منطق کامل توضیح داده نشد، خلأهای قانونی درباره صادرات گردشگری همچنان وجود دارد. طبق قانون، کالا و خدمات غیرنفتی که به سایر کشورها صادر می‌شود، مشوق‌هایی را در بخش مالیات دریافت می‌کند که آن بخش از صنعت گردشگری که ارزآوری دارد از این امتیاز بی‌بهره است. ما باید این موضوع را آنالیز و به سازمان امور مالیاتی ارائه کنیم تا قوانین را اصلاح کند.» معاون گردشگری خاطرنشان کرد: «سازمان امور مالیاتی پذیرفته که این قانون را با توجه به صادرات نامرئی گردشگری، اصلاح کند و خلأ قانونی آن از طریق مجلس برطرف شود.» محب خدایی وعده داد: «پیگیر هستیم تا این فرآیند سریع‌تر به نتیجه برسد. هرچند بحث‌ها در این‌باره هنوز در مرحله کارشناسی است، اما پیشرفت خوبی داشته است.» البته این مقام مسوول تاکید کرد: «این مشوق فقط تورهای ورودی به‌عنوان صادرات معکوس را شامل می‌شود و گردشگری داخلی را در بر نمی‌گیرد، چون صادرات نیست و از طریق آن، ارزی به کشور وارد نمی‌شود.»