وی ادامه داد: «در مجلس و کمیسیون‎ها پیگیر هستند تا این اتفاق بیفتد که البته باید به صحن بیاید و مصوب شود. همچنین برای ایجاد کمیسیون میراث‌فرهنگی، فراکسیون گردشگری در حال پیگیری موضوع است.» دانیالی همچنین درباره بودجه گردشگری نیز افزود: «بودجه دو بخش استانی و ملی دارد که قسمت استانی در اختیار استان‎ها است و به مجلس داده شده که درحال بررسی است. بخش دیگر ملی بوده که در سازمان بر اساس شرایطی که هست تخصیص داده می‎شود.» او از پیش‎بینی ۱۲ هزار میلیارد تومان اعتبار برای بحث گردشگری در سال آینده خبر داد و خاطرنشان کرد: «شش هزار میلیارد تومان از آن، از صندوق ملی توسعه داده شده و مابقی را بانک‎ها در اختیار افراد می‎گذارند؛ کسانی که بتوانند در روستاها شغل ایجاد کنند این تسهیلات در اختیارشان قرار می‎گیرد.»  معاون توسعه مدیریت سازمان میراث فرهنگی همچنین با بیان اینکه حدود ۲۰ درصد بودجه در سازمان برای صنایع‌دستی و گردشگری هزینه می‎شود، بیان کرد: «میزان بودجه با توجه به شرایط کشور در بخش عمرانی کاهش داشته اما در بخش‎های دیگر مقداری افزایش یافته است؛ امیدواریم که اگر در مجلس زمینه‎ای وجود داشته باشد به ما کمک کنند.» وی در نهایت با اشاره به اینکه بحث گردشگری یکی از بخش‎های مهم سازمان است که می‎توان در آن اشتغال‌زایی کرد، افزود: «به ازای هر ۶ توریست که به یک منطقه مراجعه می‎کند می‎توان یک شغل با هزینه بسیار کم ایجاد کرد.»