در گزارشی که «ایسنا» منتشر کرد، دلیل آنچه از آن به‌عنوان «نشست سی و سه پل» یاد شده، فعالیت‌های عمرانی برای ایجاد خطر مترو در نزدیکی این بنای تاریخی و خشکی زاینده‌رود عنوان شد.  حالا اما فریدون اللهیاری در گفت‌وگو با سایت «چمدان» تاکید کرده است: «سی وسه پل جزو بناهای شاخص ما است که مرتب بررسی فنی می‌شود. خبری که اکنون منتشر شده احتمالا به‌دلیل برداشت‌های نادرست بوده است و صحت ندارد.» به گفته مدیرکل میراث‌فرهنگی اصفهان، صبح دیروز یک گروه کارشناسی برای بررسی وضعیت موجود به سی و سه پل رفتند. وی افزوده است: «اینکه بگوییم به دلیل فرونشست، انحنا به‌وجود آمده، درست نیست چراکه اگر فرونشست رخ دهد، سازه دچار شکست‌ می‌شود. سازه سی وسه پل مومی نیست که با فرونشست انحنا پیدا کند، این انحنا اتفاق جدیدی نیست و سال‌هاست که وجود دارد و ممکن است در زمان ساخت یا مرمت‌ها ایجاد شده باشد.»

اللهیاری درباره اینکه آیا خشکی زاینده‌رود خطری برای سی و سه پل ایجاد می‌کند، تصریح کرده است: «در این زمینه نگرانی وجود دارد. خشکسالی در همه تاسیسات شهری یک دغدغه است اما در سی و سه پل به‌طور بلندمدت بسته بودن آب را نداشته‌ایم، بنابراین هنوز آثاری از آن مشاهده نشده اما برای بلندمدت در این مورد نگرانی وجود دارد.» این مقام مسوول درباره خطر عبور مترو از نزدیکی این سازه نیز گفته است: «در مورد مترو نیز که از چهارباغ و نزدیکی سی و سه پل می‌گذرد دغدغه برای میراث دوستان وجود دارد. خوب بود اگر همان‌طور که خط ۲ مترو با جمع‌بندی میراث‌فرهنگی و شهرداری از میدان امام خارج شد، در این مورد هم انجام نمی‌شد اما اکنون که مترو از این محدوده عبور کرده، ما در پی پایش بناهای در مسیر هستیم. دانشگاه علم و صنعت مطالعاتی در این زمینه صورت داده و برای کنترل آسیب‌رسانی تمهیدات لازم انجام شده است.»