به گزارش خبرگزاری مهر، علی مالمیر درباره ساخت هتلی در منظر غار علیصدر و احتمال آسیب دیدن این منظر فرهنگی برای ثبت جهانی غار بیان کرد: «هتلی در این محدوده درحال ساخت است که به یک مساله جدی تبدیل شده بود. ما اقدامات حقوقی لازم را انجام داده‌ایم و گفتیم که این هتل می‌تواند از لحاظ منظری خطرآفرین باشد. مدتی کار ساخت این هتل متوقف شده بود ولی اکنون کارگروه استان کاملا اعتقاد دارند که باید ساخت آن متوقف شود. اکنون در حال حل این مشکل هستیم.»