به گزارش «ایرنا»، غدا هیجاوی در آیین جشن ثبت جهانی گلیم سیرجان افزود: «از فعالیت‌های مهم بخش دولتی و خصوصی شهر سیرجان راه‌اندازی موزه، خیابان، بازار و پارک گلیم است و ثبت سیرجان در ماه گذشته به‌عنوان شهر جهانی گلیم برای آیندگان نیز ماندگار و موجب افتخار خواهد بود. جهانی شدن گلیم مسوولیت سنگینی بر شانه‌های فرماندار سیرجان خواهد گذاشت که از بخش‌خصوصی و هنرمندان حمایت کند  تا این هنر جهانی به نام شهر سیرجان و استان کرمان معرفی شود.»

وی تاکید کرد: «یکی از کارهای مهم وارد کردن بحث آموزش به دانشگاه‌ها است که موجب تغذیه علمی در زمینه تولید گلیم می‌شود. همچنین باید دایره‌المعارفی نوشته شود تا در موزه گلیم در اختیار بازدیدکنندگان قرار گیرد.» مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان کرمان نیز در این مراسم گفت: «باید قدر جهانی شدن گلیم سیرجان را بدانیم و در گذران روزگار این صنعت دستخوش بی‌مهری‌ها و کم‌لطفی‌ها نشود. رسالت کنونی ما این است که بکوشیم این صنعت زنده، پویا و در مسیر بسیار خوبی قرار گیرد.» محمود وفایی خاطرنشان کرد: «تولیدکنندگان و بافندگان گلیم سیرجان بیش از ۴۰۰ سال این صنعت و هنر را زنده نگه داشتند، اکنون نیز تولیدکنندگان و صادرکنندگان باید برای ارتقای کمیت وکیفیت محصولات بکوشند چراکه ممکن است عده‌ای سودجو هر تولید نازلی را به نام گلیم سیرجان ارائه کنند؛ بنابراین ضروری است که همه استانداردها رعایت شود.»