به گزارش «صابتا»، پرهام جانفشان با اشاره به استقبال گردشگران خارجی از بناهای تاریخی ایرانی، افزود: «صندوق احیا به‌عنوان موسسه‌ای که وظیفه مرمت و بهره‌برداری از بناها و خانه‌های تاریخی را برعهده دارد با دقت روند فعالیت‌های خود را ارزیابی و در این مسیر از مباحث تخصصی به‌عنوان بستری برای پیشرفت حوزه احیای کشور استقبال می‌کند.» همچنین در این نشست سفیر اسپانیا اظهار کرد: «با توجه به رویکرد ویژه دولت ایران به مساله باززنده‌سازی بناهای تاریخی و نقش قابل‌توجه آن در کاهش اتکا به درآمد‌های نفتی، افق روشنی پیش روی همکاری‌های دو‌جانبه مشاهده می‌شود.» ادواردو لوپز بوسکتس افزود: «اقتصاد گردشگری و بهره‌مندی از زیرساخت‌هایی نظیر بناهای تاریخی عامل مهمی است که می‌تواند دولت‌ها را از توسل به درآمد‌های تک‌محصولی نجات داده و باعث رشد اقتصادی درخور توجهی در کشورها شود.» وی خاطرنشان کرد: «در کشور اسپانیا نمونه‌های موفقی نظیر الحمراء‌گرانادا وجود دارد که تاریخ احداث آن مربوط به دوره اسلامی است و ما توانسته‌ایم با حفظ و احیای این بنا، سالانه درآمد قابل توجهی را عاید کشورمان کنیم و حاضریم این تجربه و تجربیات مشابه را در قالب نشست‌های تخصصی به طرف ایرانی منتقل کنیم.»