به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس فدراسیون انجمن گردشگری سلامت ترکیه در این خصوص اظهار کرد: «این انجمن قصد دارد در داخل و خارج از ترکیه، ظرفیت‌های ویژه این کشور را در حوزه گردشگری سلامت معرفی کند و به همین منظور این مجموعه برای مشارکت فعال در سومین کنگره بین‌المللی توسعه روابط اقتصادی در حوزه سلامت با محوریت کشورهای اسلامی که در تهران برگزار خواهد شد، اعلام آمادگی کرده است.» توفیک یازان به مذاکرات مستمر و همکاری‌های سالانه با مرکز توسعه گردشگری سلامت کشورهای اسلامی اشاره کرد و از اعزام هیات بزرگ اقتصادی شامل فعالان بیمارستانی، گردشگری درمانی و گردشگری ورزشی کشور ترکیه به این رویداد خبر داد. وی تصریح کرد: «تجمیع فعالیت انجمن‌های گردشگری سلامت ترکیه در قالب فدراسیون، تحولی اساسی بود و سمینارها و همایش‌های برگزار شده در ترکیه و حضور موثر در نمایشگاه‌های بین‌المللی از جمله اقدامات موثر این فدراسیون در سال جاری بوده است.» یازان خاطرنشان کرد: «با توجه به اهمیت ویژه رویداد تهران امیدواریم با بهره‌مندی از این فرصت سهم قابل‌توجهی را از بازار سلامت کشورهای اسلامی برای ترکیه ایجاد کنیم.»