به‌گزارش میراث‌آریا، پرهام جانفشان گفت: «بر اساس ماده ۷ آیین‌نامه نحوه انتقال مالکیت، مصوب هیات وزیران، با راهکارهایی نظیر حمایت‌های قانونی و ایجاد ارتباط میان مالکان بناهای خصوصی و سرمایه‌گذاران علاقه‌مند و دارای صلاحیت در این حوزه، نظامی را ساما‌ندهی خواهیم کرد که شرایط احیا، مرمت و بهره‌برداری از بناهای تاریخی دارای مالکیت خصوصی تسهیل و تسریع شود.» او در تشریح تدابیر اتخاذی نهاد متبوع خود در زمینه احیای بناهای تاریخی دارای مالکیت خصوصی، ادامه داد: «در این‌باره با دو نوع رویکرد مواجه هستیم، یکی بناهایی است که شخص مالک می‌خواهد نسبت به مرمت و بهره‌برداری از آن اقدام کند. درنظر داریم شرایطی را در نظر بگیریم که بهره‌برداری از آن را تسهیل کند؛ به‌عنوان مثال معافیت‌هایی برای این مالکان می‌تواند وجود داشته باشد و یکسری موانع را در این زمینه باید از میان برداشت.» جانفشان همچنین افزود: «ما در نظر داریم برای مالکان یادشده تسهیلاتی را با نرخ سود متعارف در نظر بگیریم که در همین راستا تفاهم با برخی بانک‌های عامل درحال انجام است.» سرپرست صندوق احیای بناهای تاریخی در توضیح اتخاذ تدابیر لازم برای رویکرد دوم احیای بناهای تاریخی دارای مالک خصوصی، تصریح کرد: «در این رویکرد با مالکانی روبه‌رو هستیم که ورود مستقیم به حوزه مرمت و احیا ندارند. بنا بر این ما در نقش تسهیلگر و حمایتگر این مالکان، سرمایه‌گذاران واجد شرایط را به آنها معرفی می‌کنیم و به‌عنوان ناظر این پروژه به‌عنوان یکی از اضلاع مثلث، در کنار مالک و سرمایه‌گذار قرار می‌گیریم.»