به گزارش «ایسنا»، فاطمه دانش یزدی خاطرنشان کرد: «در مورد اقدامات ثبت یکسری مطالعات از سوی پایگاه پژوهشی میراث فرهنگی استان انجام شد و مورد تایید سازمان‌های مربوطه و جهانی قرار گرفت که تکلیف متولیان امر را در زمینه‌های مختلف مشخص کرده است.» وی تصریح کرد: «همچنین کارگروه‌هایی با اعضا و اهداف مشخص تعریف شده که باید ماموریت‌های خود را به انجام رسانند و هر دستگاه باید با در نظر داشتن و لحاظ کردن این برنامه‌ها دراین طرح جامع مشارکت داشته باشد.» این مقام مسوول، از جمله آفاتی که سد راه برنامه‌هاست را بخشی‌نگری و اقدامات جزیره‌ای در این خصوص عنوان کرد و در پایان یادآور شد: «هرچه میزان مشارکت و همبستگی دستگاه‌های مربوطه با سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری به‌عنوان متولی اصلی بیشتر باشد، یقینا نتایج بهتر و تاثیرگذارتری را شاهد خواهیم بود؛ چرا که همه باید برای شهر، مردم دین‌مدار و سختکوش آن و رونق بخشیدن به مسیر توسعه پایدار تلاش کنند.»