به گزارش خبرگزاری «میراث آریا» دامن یانگ که این پیشنهاد را در دیدار با سیدمحمد بهشتی، رئیس پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری مطرح کرد، از سازمان دولتی میراث‌فرهنگی و موسسه ملی باستان‌شناسی زیر آب چین به‌عنوان دو سازمانی نام برد که در کشور چین در زمینه میراث‌فرهنگی فعالیت می‌کنند. وی میراث‌فرهنگی تاریخی سیراف را بسیار درخشان دانست و افزود: «نجیروم از نظر باستان‌شناسی بسیار بکر است و تاکنون کسی در آن منطقه کار نکرده است.» رئیس موسسه ملی میراث‌فرهنگی زیرآب چین مهرویان را نیز به همین دلیل بسیار مهم دانست و خاطرنشان کرد: «همه لایه‌نگاری‌های مربوط به قرون ۹ تا ۱۵ بندر مهرویان حاکی از تداوم وجود سفال‌های سلادون (سفال‌های چینی سبز رنگ) است. این در حالی است که کمتر کسی تاکنون روی این منطقه کار کرده است.»