این فعال بخش خصوصی تصریح کرده است: «اگر نرخ ارز متناسب با تورم تغییر کند، سفر به ایران هم ارزان خواهد شد. برای مثال اگر توری را امسال هزار دلار بفروشیم، سال آینده هم به همین قیمت می‌توانیم عرضه کنیم و گردشگر و آژانس خارجی را از سردرگمی به خاطر تغییرات پی در پی قیمت‌ها خارج می‌کنیم.» به گفته واقفی، حالا که شرایط این‌گونه نیست و نرخ ارز غیرواقعی است، قیمت تورها هم بیشتر تحت تاثیر تورم قرار می‌گیرد و هر سال گران‌تر می‌شوند.

وی تاکید کرده است: «تورم در کشور زمانی به ۳۰ درصد رسید، اما نرخ ارز همسو و متناسب با آن افزایش پیدا نکرد. تغییرات ارز همیشه پایین‌تر از نرخ تورم بوده و مابه‌التفاوت آن روی قیمت تور اثر گذاشته است.» نایب‌رئیس هیات‌مدیره جامعه تورگردانان تصریح کرده است: «آزادسازی نرخ ارز و رشد آن متناسب با تورم همیشه به نفع صادرات بوده و ضرری هم برای سفرهای داخلی مردم نداشته، چون هزینه این سفرها بیشتر از آنکه از ارز تاثیر بگیرد، تحت تاثیر تورم داخلی بوده است. این بهانه‌ها که گفته می‌شود ارزِ گران، سفرهای داخلی را گران می‌کند، صحت و سندیت ندارد.»  با آنکه ایران در گزارش مجمع جهانی اقتصاد رتبه نخست ارزان‌ترین کشور را به لحاظ هزینه برای سفر به دست آورده، اما به اعتقاد گردشگرانی که با تور به ایران سفر می‌کنند، این کشور جزو گران‌ترین مقاصد به‌شمار می‌آید؛ خصوصا در قیاس با همسایگانش.