پویا محمودیان افزود: «ما در بیست و هفتمین نمایشگاه صنایع‌دستی، کمبود بسته‌بندی‌های تجاری مناسب را احساس کردیم. امسال در نمایشگاه بیست و هشتم حدود ۴۰ غرفه با۲۰ درصد تخفیف به افرادی که بسته بندی مناسبی داشتند، واگذار شد و قطعا در سال‌های آینده این تعداد بیشتر می‌شود.»  مدیر‌کل اداره حمایت از تولید معاونت صنایع دستی سازمان میراث‌فرهنگی نیز خاطرنشان کرد: «هم‌اکنون یکی از سیاست‌هایی که از طرف مدیریت سازمان میراث‌فرهنگی به ما ابلاغ شده، موضوع تجاری‌سازی صنایع دستی و بسته‌بندی این محصولات است.» فریدون میرزالو یادآور شد: «یکی از برنامه‌هایی که فکر می‌کنیم باید در حوزه بسته‌بندی صنایع‌دستی انجام دهیم، رسیدن به شخصیت‌سازی در حوزه بسته‌بندی صنایع دستی است.» وی ادامه داد: «۳۰۰ هزار نفر در حوزه صنایع‌دستی از ما مجوز دریافت کرده‌اند. ما در آینده تسهیلات ارزان‌قیمتی را در اختیار هنرمندانی قرار می‌دهیم که قسمتی از محصولات خود را به حوزه بسته‌بندی اختصاص داده‌اند.» او همچنین تاکید کرد که ممکن است استفاده از بسته‌بندی در نمایشگاه‌های صنایع‌دستی اجباری شود.