بازدیدکنندگان از کشورهای عرب که به استانبول آمده‌اند نیز با افزایش ۷/ ۳۶ درصدی بین ماه‌های ژانویه تا اوت امسال، به ۷۸/ ۱ میلیون نفر افزایش پیدا کرده‌‌اند. اغلب گردشگرانی که به استانبول وارد شده‌اند، از طریق فرودگاه‌های آتاتورک و صبیحه گوکچن و به ترتیب ۴۵/ ۵ و ۴۷/ ۱ میلیون نفر بوده‌اند. مجموع گردشگران خارجی وارد شده به این شهر در سال ۲۰۱۶ به ۲/ ۹ میلیون نفر می‌رسید و این در حالی است که این میزان در سال ۲۰۱۵ برابر با ۴/ ۱۲ میلیون نفر، در سال ۲۰۱۴ برابر با ۸/ ۱۱ میلیون نفر و در سال ۲۰۱۳ برابر با ۴/ ۱۰ میلیون نفر بود.