وی با بیان اینکه همه‌ اعضا از این طرح استقبال کردند، ادامه داد: «دو کشور چین و هند اعلام کردند که در این زمینه تحقیق می‌کنند تا در صورت امکان مسن‌ترین هنرمند صنایع دستی خود را معرفی کنند. شورای جهانی نیز از این موضوع استقبال کرد و بنا شد اعضای آسیا و اقیانوسیه نیز این موضوع را در کشورشان مطرح کنند. آنها درباره نحوه گزینش مشکل داشتند که ما نحوه گزینش خودمان را ارائه کردیم.» معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی کشور با بیان اینکه احتمال دارد دیگر کشورهای عضو هم کاندیدا داشته باشند، تصریح کرد: «پیشنهاد ما مختص ایران نبود بلکه یک پیشنهاد جهانی بود. ما در ایران کار خود را انجام دادیم و آن را ادامه می‌دهیم. ما می‌خواهیم همان‌طور که مادر محیط زیست وجود دارد، هیات ایران بتواند صنایع‌دستی را با رویدادهای متفاوتی از جمله معرفی مادر صنایع دستی در سطح دنیا ارتقا دهد. در واقع ما در تصمیم‌گیری شورای جهانی صنایع دستی مشارکت می‌کنیم.»

نامورمطلق همچنین خاطرنشان کرد: «برای پیگیری پرداخت مستمری مادر صنایع دستی اقدام شده تا حمایت‌هایی از جانب معاونت صنایع دستی کشور نیز صورت بگیرد و تنها به نام‌گذاری اکتفا نشود. هرچند معاونت صنایع دستی نمی‌تواند اقدامی برای بیمه هنرمندان بالای ۵۰ سال انجام دهد اما می‌تواند مبلغ ماهانه‌ای را که به‌عنوان مستمری از سوی وزارت ارشاد به هنرمندان پیشکسوت داده می‌شود، برای آنها در نظر بگیرد.»