عضو شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری کشور تاکید کرد: «۲۵ دستگاه صنعتی و تولیدی با صنعت گردشگری در ارتباط هستند بنابراین باید یک پیوست گردشگری در تمام طرح‌ها لحاظ شود. از طرفی بخش خصوصی باید مطالبات خود را عمق ببخشد و چون جامعه مدنی قوی نداریم تا امروز نتوانسته‌اند از مطالبات خود به‌شکل حرفه‌ای و مؤثر دفاع کنند.»  بای‌سلامی تصریح کرد: «باید زمینه‌های سرمایه‌گذاری در این صنعت فراهم شود و مطالبات جدی از دولت در این حوزه داشته باشیم و بخش خصوصی مطالبات خود را در سطح بین‌المللی پیاده کند. بخش خصوصی باید با هتل‌های بین‌المللی و چند کارکردی در دیگر کشورها ارتباط داشته باشد و در بستر صنعت گردشگری منطقه و دنیا را بهتر بشناسد اما متأسفانه از این حیث ایران بسیار ضعیف است.»

در ادامه این مراسم علیرضا رشیدیان استاندار خراسان رضوی نیز گفت: «در حوزه‌های علمی و تخصصی و پزشکی نیز ظرفیت‌های بسیار خوبی داریم که می‌تواند در حوزه توریسم سلامت گردشگران و توریست‌های زیادی را به مشهد جذب کند. استان خراسان رضوی ظرفیت بسیار بالایی در بحث گردشگری دارد و این صنعت به دور از تجهیزات اقتصادی می‌تواند به تنهایی ظرفیت پایداری را برای استان فراهم کند.» او عنوان کرد: «با توجه به اینکه امسال سال «اقتصاد مقاومتی: تولید و اشتغال» نام‌گذاری شده است می‌توان در صنعت گردشگری اشتغال‌زایی زیادی ایجاد کرد، به طوری‌که فعالان حوزه گردشگری معتقدند با هر ۲۵ گردشگر داخلی و ۶ گردشگر خارجی که وارد استان می‌شوند می‌توان یک شغل ایجاد کرد. بنابراین ما ظرفیت خوبی در حوزه تولید و اشتغال در کشور و خراسان رضوی داریم.»