دنیای اقتصاد- شادی آذری: بانک جهانی در تازه‌ترین گزارش خود به معرفی برترین مقاصد گردشگری جهان طی ۲۰ سال گذشته پرداخته است. فرانسه، آمریکا، اسپانیا، چین، ایتالیا، ترکیه، آلمان، انگلیس و روسیه به ترتیب برترین مقاصد اعلام شده‌اند. در این رتبه‌بندی کشورها که بر اساس داده‌های بانک جهانی از سال ۱۹۹۵ تهیه شده، تعداد پروازهای بین‌المللی ورودی در هر سال ملاک عمل قرار گرفته است. بر این اساس، در سال ۱۹۹۵ سهم کشورهای کم‌درآمد از کل درآمدهای گردشگری جهان تنها ۱۷درصد بود و ۸۳ درصد باقی‌مانده نصیب کشورهای پردرآمد می‌شد. در سال ۲۰۱۲، اما سهم درآمدهای حاصل از گردشگری در کشورهای کم‌درآمد یا دارای درآمد متوسط نسبت به درآمدهای گردشگری جهان ۴ برابر آن میزان شد. امسال این سهم ۲۸ درصد کل جهان است و سهم کشورهای ثروتمند به ۷۲ درصد از کل درآمدهای گردشگری کاهش یافته است.