۳۰‌درصد از مطالبات گندم‌کاران لرستانی پرداخت شده است

به گفته بیرانوند اکنون ۳۳ مرکز فعال کار خرید گندم را از کشاورزان استان انجام می‌دهند. وی اضافه کرد: قیمت خرید تضمینی گندم ۱۷۵‌هزار ریال، کلزا ۳۵۰‌هزار ریال و قیمت خرید تضمینی کاملینا نیز ۳۳۰‌هزار ریال است.  مدیرکل غله و خدمات بازرگانی لرستان یادآور شد: همچنین ۳هزار تن کلزا و ۵۵۰ تن کاملینا نیز از کشاورزان استان به صورت تضمینی خریداری شده است.  وی با بیان اینکه در خرید کلزا رشد ۵۰ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته داریم، افزود: ‌‌‌ این مقدار خرید مربوط به شهرستان‌های پلدختر، کوهدشت، رومشکان، چگنی، خرم‌آباد، سلسله و بروجرد است. بیش از ۸۰۰‌هزار هکتار اراضی کشاورزی آبی و دیم در لرستان وجود دارد.  بر اساس پیش‌بینی‌‌‌ها امسال بیش از ۵۳۰‌هزار تن گندم از سطح ۲۳۵‌هزار هکتار مزارع استان لرستان برداشت می‌شود.