میرزایی در ادامه ایجاد سایت غواصی مصنوعی را از دیگر اقدامات مهم اداره محیط زیست سازمان برشمرد و افزود: تلاش ما بر این است تا با همکاری کلوپ‌‌‌های تفریحی دریایی، فشار گردشگری بر سایت‌‌‌های مرجانی طبیعی غواصی کاسته شود. گفتنی است پارک آهوان کیش از دیگر پروژه‌های زیست‌محیطی جزیره است که میرزایی در جریان روند تکمیل ملزومات آن قرار گرفت.