پیشگامی هرمزگان در تولید انرژی خورشیدی

وی تعداد نیروگاه‌‌‌های فعال خورشیدی در استان را یک‌‌‌هزار و ۷۰۰ نیروگاه اعلام کرد و افزود: هرمزگان یکی از استان‌‌‌های مستعد برای تولید و بهره‌‌‌وری انرژی خورشیدی است. میزان تابش نور خورشید در این استان ‌هزار و ۸۰۰ کیلووات ساعت بر مترمربع بوده که این میزان تابش و استعداد، تقریبا در کل کشور کم‌‌‌نظیر است.

مدیرعامل شرکت توزیع برق هرمزگان، با اشاره به قابلیت‌‌‌ها و استعدادهای توسعه نیروگاه‌‌‌های خورشیدی در این استان اظهار کرد: علاوه‌‌‌ بر نیروگاه‌‌‌های خورشیدی خانگی (کوچک‌مقیاس)، استان هرمزگان استعداد ایجاد نیروگاه‌‌‌های بزرگ خورشیدی نیز دارد و سرمایه‌گذاران به ایجاد این نیروگاه‌‌‌ها در استان تشویق شده‌‌‌اند.

کریمی همچنین با اشاره به اشتغال‌زایی احداث نیروگاه‌‌‌های خورشیدی گفت: افراد تحت پوشش کمیته امداد از جمله اقشاری هستند که در شهرهای مختلف توانسته‌‌‌اند با بهره‌‌‌گیری از راه‌‌‌اندازی نیروگاه‌‌‌های خورشیدی به خودکفایی برسند. ایجاد چنین نیروگاه‌‌‌های خانگی به سایر مشترکان در مناطق مختلف و شهرستان‌‌‌های این استان پیشنهاد می‌شود.