به گزارش روابط عمومی دادگستری سوادکوه، مدعی العموم سوادکوه درجلسه هم‌‌‌اندیشی با دستگاه‌‌‌های خدمت‌‌‌رسان که با حضور دهیاران درمحل فرمانداری سوادکوه تشکیل شد، اظهار کرد: سوادکوه دارای مردمان خوبی بوده و چالشی در پرونده‌های قضایی مردم وجود ندارد.

محمد باقری با بیان اینکه حفظ منابع طبیعی سوادکوه با توجه به گستردگی و وسعت آن نیازمند اهتمام ویژه تمام متولیان امر بوده و وظیفه اصلی دادستانی حول این موضوع است و از دهیاران وشوراها خواست تا درحفظ منابع طبیعی به دادستانی کمک کرده و از ساخت‌وسازهای غیرمجاز جلوگیری کنند، نه اینکه خود مرتکب تخلف شوند یا به آن دامن بزنند و انرژی دادستانی که باید صرف حفظ حقوق بیت‌المال شود جهت رسیدگی به پرونده‌های انحرافات مالی وکاری آنان صرف شود.

باقری با اشاره به اینکه قانون برای دهیاران و شوراها تکالیفی مقرر کرده و اگر به وظایف قانونی خویش در نظارت و اعلام جرم به مراجع قضایی و... کوتاهی کنند، با احراز شرایطی تحت تعقیب قرار خواهند گرفت، دستور داد تا دستگاه‌‌‌های خدمات‌رسان در اسرع وقت نسبت به تعیین‌تکلیف انشعابات موقت و جمع‌‌‌آوری انشعابات غیر‌مجاز اقدام کنند.