وی افزود: با عنایت به اینکه مناطق قنوات و قمرود واقع در بخش مرکزی قم از قطب‌‌‌های کشاورزی و دامداری در سطح استان هستند، محورهای ارتباطی آنها از ترافیک ترکیبی و چشمگیری برخوردارند. وی در خصوص مشخصات اجرایی این طرح اظهار کرد: طول طرح ۵۰۰ متر و در باند رفت محور قم - قنوات، قبل از پل آزادراه امیرکبیر واقع شده ‌‌‌است. سرپرست اداره راهداری و حمل‌‌‌ونقل جاده‌‌‌ای قنوات- قمرود افزود: در این طرح ۱۶ پایه روشنایی (در هر باند ۸ پایه) اجرایی شد. اسمی خانی میزان اعتبار تخصیصی طرح تکمیل سامانه روشنایی محور قم - قنوات را بیش از ۱۰ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: تمام هزینه‌‌‌های اجرایی این طرح مهم جاده‌‌‌ای از محل درآمدهای سازمان راهداری و حمل‌‌‌ونقل جاده‌‌‌ای تامین شده است. قنوات در بخش مرکزی استان قم قرار گرفته و فاصله آن با قم حدود ۱۰ کیلومتر است، این شهر در سال ۷۹ با ادغام روستاهای حاجی‌‌‌آباد لک‌‌‌ها، مرادآباد، والیجرد و حسن‌‌‌آباد ایجاد شد و از سابقه تاریخی قابل‌‌‌توجهی برخوردار است. در حوزه راهداری استان قم حدود ۲‌هزار کیلومتر راه شامل ۲۱۳ کیلومتر آزادراه، ۲۳۲ کیلومتر بزرگراه، ۱۵۴ کیلومتر راه اصلی، ۱۵۰کیلومتر راه فرعی و یک‌هزار کیلومتر راه روستایی وجود دارد. استان قم دارای هشت راه مواصلاتی اصلی و چهار راه فرعی است که از جمله آنان می‌توان به آزادراه قم - تهران به طول ۱۳۰ کیلومتر، جاده قدیم قم - تهران، بزرگراه قم - ساوه به طول ۸۷ کیلومتر، جاده قدیم قم - کاشان، آزادراه قم - کاشان به طول ۱۰۴ کیلومتر، آزادراه قم - گرمسار به طول ۱۷۳ کیلومتر و بزرگراه قم - سلفچگان - اراک به طول ۱۳۶ کیلومتر اشاره کرد.