کاهش میانگین بارندگی‌‌‌های لرستان در سال زراعی جاری

مدیرکل هواشناسی لرستان با بیان اینکه کمترین میزان بارندگی در سال زراعی جاری برای ازنا گزارش شده است، اظهار کرد: در این مدت ۴۰.۵ میلی‌متر بارندگی در این شهرستان ثبت شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل این میزان ۷۲.۷‌درصد کاهش نشان می‌دهد. مرادپور ادامه داد: در سال زراعی جاری کمترین میزان بارش در ایستگاه هتی الیگودرز ۴۰.۵ میلی‌متر به ثبت رسیده که نسبت به سال گذشته با ۱۴۸.۶ میلی‌متر بارش ۷۲.۷‌درصد کاهش داشته است. وی یادآور شد: در سال زراعی گذشته میانگین سال زراعی بلندمدت لرستان ۲۱۲.۸۷ میلی‌متر ثبت شده است.