رمضان بهرامی گفت: نگاه تولیدکنندگان و صنعتگران به اداره مالیاتی باید همکاری باشد نه اینکه نگاه بدهکار به بستانکار وجود داشته باشد. وی با تاکید بر اینکه به دنبال لابی در هیات حل اختلـاف نیستیم، افزود: انتظارمان این است که در بند ۳ قانون مالیاتی از افراد فرهیخته و باسواد استفاده شود. رئیس خانه صنعت و معدن گلستان بر آموزش و افزایش آگاهی‌‌‌بخش خصوصی در حوزه قوانین مالیاتی تاکید کرد و گفت: اطلاعات بخش خصوصی در حوزه مالیاتی ضعیف است حتی برخی مشکلات مالیاتی صنعتگران هم به همین دلیل ایجاد می‌شود. وی ادامه داد: بی‌‌‌اطلاعی از قانون، نافی بروز تخلف نیست؛ چراکه قوانین فارغ از آگاهی یا جهل افراد به قانون اجرا خواهد شد. در ادامه این جلسه مدیر دادرسی مالیاتی استان گلستان گفت: همواره تلاش شده تا از نمایندگان قوی، مطلع و متخصص در بند ۳ استفاده شود. محمد‌صابر نوچمنی با تاکید بر اینکه تلاشمان به همکاری با بخش خصوصی است، افزود: نگاهمان در این زمینه همراهی تولیدکنندگان و صنعتگران است. وی در خاتمه یادآور شد: سعی‌‌‌مان بر این است تا جای ممکن پرونده‌‌‌ها به دادرسی نیاید؛ چراکه مطابق برآوردهای انجام شده، ورود هر پرونده به دادرسی مالیاتی حدود ۳میلیون تومان هزینه دارد.