احیای ۱۰۰ روستای تاریخی و گردشگری ابلاغ شد

 در افق دوساله این طرح،  ۱۰۰ روستای تاریخی،  فرهنگی و گردشگری کشور با اقدام مشترک طرفین،  حفاظت و احیا شده و از حداکثر ظرفیت‌‌‌های صنایع‌دستی و گردشگری برای توانمند‌سازی مردم و ایجاد و توسعه اشتغال بهره‌‌‌گیری می‌‌‌شود. انجام حمایت‌‌‌های لازم از مردم و بخش خصوصی به منظور نقش‌‌‌پذیری در حفاظت و احیای میراث فرهنگی و توسعه گردشگری از دیگر ویژگی‌‌‌های این طرح به شمار می‌‌‌آید. در همین راستا اقدامات مشترکی همچون مشارکت و همکاری در شناسایی و انتخاب روستاهای واجد شرایط؛ حفاظت و احیا از طریق مشارکت در تهیه،  تدوین و اجرای طرح‌‌‌های مرتبط؛ همکاری در ایجاد زیرساخت‌‌‌های لازم و توسعه گردشگری؛ همکاری در توسعه و ترویج صنایع‌دستی و افزایش ضریب اشتغال بر پایه صنایع دستی و ترویج الگوی بومی مسکن و کیفیت‌‌‌بخشی به ساخت و سازهای روستایی در دستورکار دو نهاد مذکور قرار گرفته است.