ضرورت ایجاد اشتغال پایدار با آموزش‌های مهارتی

وی اجرای آموزش‌‌‌های مهارتی در مناطق محروم و حاشیه شهرها را از رسالت‌‌‌های خطیر سازمان آموزش فنی و حرفه‌‌‌ای کشور برشمرد و اظهار کرد: ارائه آموزش‌‌‌های مهارتی به متقاضیان در مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای استان با حضور کارآفرینان مطرح و به‌صورت تولیدی- آموزشی است. مختاران ایجاد اشتغال پایدار را از رسالت‌‌‌های مهم سازمان آموزش فنی و حرفه‌‌‌ای کشور اعلام کرد و افزود: هرچقدر مهارت قوی‌‌‌تر باشد تاثیرگذاری بیشتری در کسب و‌کار خواهد داشت. در ادامه مجتبی فیض‌‌‌الهی، فرماندار شهرستان بهار با اشاره به اینکه مهارت آموزی یکی از نیازهای اساسی جامعه است، اظهار کرد: توسعه کمی و کیفی آموزش‌های مهارتی نیاز جامعه امروز و راهگشای اشتغال است. فرماندار بهار تصریح کرد: توسعه و ترویج آموزش‌‌‌های فنی و حرفه‌‌‌ای در روستاها از اهمیت زیادی برخوردار است.