تولید ۳۲۳‌هزار تن محصولات صنعتی و کشاورزی در ارس

علی نوید افزود: کشورهای ترکیه، فدراسیون روسیه، آذربایجان، ارمنستان، عراق، گرجستان، مراکش، قزاقستان و ترکمنستان از جمله مقاصد صادراتی محصولات منطقه آزاد ارس در سال گذشته بوده است. وی به رشد تولید در سال گذشته اشاره کرد و یادآور شد: میزان تولیدات محصولات صنعتی منطقه آزاد ارس در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۷۲‌هزار تن بوده است که این تولیدات در سال ۱۴۰۱ با افزایش ۱۰ درصدی به ۱۹۰‌هزار تن افزایش یافته است. میزان تولیدات کشاورزی نیز در این بازه زمانی از ۱۱۸‌هزار تن به ۱۳۳‌هزار تن افزایش یافته است. وی ادامه داد: ارزش تولیدات صنعتی و کشاورزی منطقه آزاد ارس در سال ۱۴۰۰، بیش از ۱۱۴‌هزار میلیارد ریال بوده که در سال گذشته با افزایش ۲۲درصدی به ۱۳۹‌هزار میلیارد ریال افزایش یافته است. نوید با بیان اینکه ترانزیت خارجی از منطقه آزاد ارس بیشتر شده است، تصریح کرد: در سال ۱۴۰۰، حجم ترانزیت ۲۲۲ میلیون دلار بوده است که این رقم با افزایش ۷۳ درصدی به ۳۸۴ میلیون دلار در سال ۱۴۰۱ رسیده است. وی اظهار کرد: میانگین تعداد شاغلان در محدوده منطقه آزاد ارس در سال ۱۴۰۰، ۱۷‌هزار و ۸۲۲ نفر بوده است که این تعداد در سال ۱۴۰۱ به ۱۸‌هزار و ۹۱۰ نفر افزایش یافته است.